Baner

Mgr. Kateřina Poláková

Advokátní kancelář Mgr. Kateřiny Polákové

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Mgr. Kateřiny Polákové


Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva České republiky se specializací na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo a trestní právo, a to formou právních konzultací, sepisování smluv a podání, zastupování klientů při jednáních s protistranou, jakož i v řízeních před soudy, před rozhodci nebo orgány veřejné správy.

Mgr. Kateřina Poláková vykonává generální advokátní praxi a poskytuje širokou škálu právních služeb. Po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde své studium zakončila diplomovou prací z oblasti pracovního práva. Následně působila v Ostravě jako advokátní koncipientka a po úspěšném složení advokátních zkoušek s výtečným hodnocením se stala advokátkou se samostatnou právní praxí.

IČ: 71447121
DIČ: CZ8357115239
Evidenční číslo ČAK: 13427
Bankovní spojení UniCredit Bank č.ú.: 2106376312/2700
ID datové schránky: 7rmgs3m

Adresa pro doručování:
Lubojaty 116
742 92
Bílovec