Informace spotřebitelům

Případné spory mezi advokátem a jeho klientem – spotřebitelem lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České advokátní komory.